Markkinoinnin kehittäminen

Markkina missä yritys toimii muuttuu aika ajoin. Tässä markkinassa kilpailijat kehittyvät ja tuovat markkinoille uusia tuotteita. Asiakkaiden tarpeet ja ostokäyttäytyminen mukautuu muuttuneeseen tilanteeseen. Pysyäkseen toiminnassa yritysten täytyy mukautua ja tehdä asioita osittain eri tavalla. Myös markkinointia yritysten pitää kehittää jatkuvasti, jotta nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat saadaan hankkimaan yrityksen palveluita uudelleen ja uudelleen. Markkinointistrategiaa täytyy myös välillä päivittää ja määritellä tarvittaessa uudelleen. 

Miten markkinointia sitten kannattaa lähteä kehittämään? Aluksi täytyy kartoittaa lähtötilanne ja ymmärtää, että missä asioissa pitää kehittyä. Tämän jälkeen asetetaan tavoite, jota lähdetään saavuttamaan. Tavoitteen asettamisessa tulee ainakin ottaa huomioon seuraavat asiat: yrityksen arvot, brändi, asiakkaat, ydinosaaminen ja kilpailijat. Tavoitteen asettamisen jälkeen määritellään budjetti ja aikataulu. Aikataulu helpottaa suunnitelman tekemistä ja budjetissa pysymistä. Seuraavaksi tehdään suunnitelma, miten markkinointia kehitetään ja aletaan toteuttamaan jatkossa. Muutosta on tärkeä seurata tietyn väliajoin, jotta tiedetään onko muutos ollut järkevä ja kannattava sekä ollaanko budjetissa pysytty.

Dekonomin kautta saatte markkinointistrategian luomiseen ja markkinointivalmennukseen suunnitellut palvelupaketit. Näiden pakettien avulla nostetaan teidän markkinointi uudelle tasolle. 


Markkinointistrategian luominen

Markkinointistrategiassa on tärkeintä asettaa realistinen tavoite ja ymmärtää, mitä sen tavoitteen saavuttaminen vaatii yritykseltä. Mikä on hyvä tavoite? Kuinka se määritellään? Näihin kysymyksiin löytyy useita vastauksia, mutta tärkeintä on määritellä tavoite sen mukaan, että se palvelee yrityksen arvoja ja on yhtenäinen yrityksen brändin kanssa. Tavoitteen asettamisen jälkeen tehdään suunnitelma, jonka mukaan markkinointia toteutetaan.

Dekonomi tarjoaa teille markkinointistrategian luomiseen valmiin paketin, jossa käydään läpi seuraavat asiat:

Lähtötilanteen kartoitus

Tavoite

Budjetti

Aikataulu

Suunnitelma

Toteutuksen seuranta

Analyysi ja raportti

Paketin toteutus ja aikataulu

 
Palaverit järjestetään etänä video- tai puhelinneuvotteluna. Toteutuksessa on neljä palaveria ja viimeisen palaverin jälkeen toimitetaan raportti sähköpostin välityksellä.
 

Aikataulu

1. Aloituspalaveri

 • Kesto 1-2 tuntia

2. Suunnitelman esittelypalaveri

 • Kesto 1 tunti
 • Kuukauden sisällä ensimmäisestä palaverista

3. Toteutuksen aloittaminen

4. Toteutuksen seurantapalaveri

 • Kesto 1 tunti
 • Kuukauden päästä toteutuksen aloittamisesta

5. Analyysipalaveri

 • Kesto 1-2 tuntia
 • Kuukauden päästä toteutuksen aloittamisesta

6. Raportin palauttaminen

 • Kuukauden päästä analyysistä 

Hinta 

169 €  / kk 

(6 kk ajan, alv. 0 %)

tai

999 € (alv. 0 %)

 
 
Paketti laskutetaan kerralla aloituspalaverin jälkeen tai kuukausittain 6 kuukauden ajan. Paketeilla on tyytyväisyystakuu, mikäli paketin sisältö ei vastannut aloituspalaverissa sovittuja asioita niin saat rahasi takaisin. Ehtona on, että toimeksiantaja on noudattanut suunnitelmaa ja tehnyt myös itse tarvittavat toimenpiteet


Markkinointivalmennus

Markkinointivalmennuksella kehitetään yrityksen tekemää markkinointia ja tuottamaa sisältöä. Valmennuksessa käydään läpi nykyisen markkinoinnin tehokkuutta ja miten sitä seurataan. Mikä on yrityksen markkinointiosaaminen ja kuka tai ketkä sitä tällä hetkellä tekevät. 

Dekonomin markkinointivalmennus tuo markkinointiin uusia ajatuksia ja toteutuskeinoja. Valmennuksessa asetetaan yksi tavoite markkinoinnin kehittämiselle ja seurataan sen toteuttamista. Lisäksi valitaan kanava (esim. some, tv, radio, lehdet) missä markkinointia yrityksen kannattaa toteuttaa ja kuka tekee markkinointisisällöt. Valmennuksen lopuksi tehdään kattava raportti tehdyistä toimenpiteistä ja miten markkinointi on kehittynyt. Paketti sisältää seuraavat asiat:

Tavoite

Yksilöity suunnitelma markkinoinnin kehittämiseen

Kehittymisen seuranta

Valmennusraportti 

Paketin toteutus ja aikataulu

Palaverit järjestetään etänä video- tai puhelinneuvotteluna. Toteutuksessa on kolme palaveria ja viimeisen palaverin jälkeen toimitetaan raportti sähköpostin välityksellä.

Aikataulu

1. Aloituspalaveri 

 • Kesto 1-2 tuntia

2. Suunnitelman esittelypalaveri

 • Kesto 1 tunti
 • Kuukauden sisällä tavoitteiden asettamisesta

3. Kehittymisen seurantapalaveri

 • Kesto 1 tunti
 • kuukauden päästä suunnitelman esittelystä

4. Raportin palauttaminen

 • Kuukauden päästä seurantapalaverista
 

Hinta 

139 €  / kk 

(6 kk ajan, alv. 0 %)

tai

799 € (alv. 0 %)

 

Paketti laskutetaan kerralla aloituspalaverin jälkeen tai kuukausittain 6 kuukauden ajan. Paketeilla on tyytyväisyystakuu, mikäli paketin sisältö ei vastannut aloituspalaverissa sovittuja asioita niin saat rahasi takaisin. Ehtona on, että toimeksiantaja on noudattanut suunnitelmaa ja tehnyt myös itse tarvittavat toimenpiteet. 

Etkö löytänyt sopivaa pakettia? Voit ottaa yhteyttä tästä ja tehdään teille juuri sopiva palvelupaketti.