Konsultointi

Konsultoinnin tarkoitus on kehittää teidän yritystä ja löytää ne kohteet, missä voidaan toimia tehokkaammin, kannattavammin sekä löytää kasvun mahdollisuuksia. Dekonomi tarjoaa teille liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun suunnitellut kehittämispaketit. Kehittämispakettien avulla löydetään ne keinot, millä teidän yrityksen liiketoimintaa halutaan kehittää. Kehittämispakettien runko on seuraavanlainen:

 

Kehittämispaketit

Resurssien tehostaminen

Resurssien tehostamisen tärkein tarkoitus on saada yrityksen kannattavuutta parannettua. Kannattavuutta voidaan parantaa mm. laadukkaammalla myynnillä, kulujen vähentämisellä ja prosessien nopeuttamisella. Resurssien tehostamisella pyritään kohdistamaan voimavarat oikeisiin paikkoihin ja myös parantamaan työn tekemisen laatua.

Monipuolinen johtaminen

Johtamistyylejä on monenlaisia ja eri tyyleillä voidaan päästä samoihin lopputuloksiin. Monipuolisella johtamisella pystytään saamaan eri työntekijöistä parhaat puolet esiin ja nostettua heidän työskentely viihtyvyyttä. Monipuoliseen johtamiseen kuuluu mm. avoimuus, rehellisyys, luottamus, tukeminen, kuunteleminen, kehittäminen, ymmärtäminen. 

Voittava asiakaskokemus

Miten voittava asiakaskokemus luodaan? Aluksi pitää ymmärtää kuka asiakas on ja miten hän toimii. Minkälaiset asiat ovat hänelle tärkeitä ja mitä asioita hän tuo yritykselle. Nämä asiat, kun on selvillä niin voidaan loistavaa asiakaskokemusta toteuttaa. Tässä muutama asia, miten voidaan kuvata, mitä asiakas tuo yritykseen: 

Asiakas tuo rahaa yrityksen kassaan.

Asiakas suosittelee yritystä muille henkilöille.

Asiakas luo yrityksen brändiä yhdessä yrityksen kanssa.

Asiakas mahdollistaa yrityksen toiminnan myös tulevaisuudessa.

Miten teidän yrityksen asiakkaat toimivat? Minne asiakkaat ovat sijoitettu yrityksenne arvoasteikossa? Kuka vastaa teidän yrityksen asiakaskokemuksesta? Näillä muutamilla kysymyksillä saadaan selville, miten asiakaskokemusta on hyödynnetty aikaisemmin ja miten sitä voidaan kehittää tulevaisuudessa. 

Liiketoiminnan kasvattaminen

Liiketoiminnan tulisi olla kannattavaa, jotta sen toimintaedellytykset pysyvät. Toimintaympäristö, missä yritys toimii kehittyy koko ajan ja kilpailijat sekä asiakkaat muuttavat omia toimintatapojaan. Yrityksen pitää osata ja ymmärtää vastata sekä ottaa huomioon nämä mahdolliset muutokset. Tietyissä tilanteissa liiketoimintaa pitää kasvattaa, jotta pystytään jatkossa toimimaan kannattavasti ja varmistamaan toiminta myös tulevaisuudessa. 

Toteutus ja aikataulu

 

Kehittämispaketit yksilöidään jokaiselle yritykselle erikseen ja palaverit järjestetään etänä video- tai puhelinhaastatteluna. Asiakaskokemusta varten tehdyt asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan yrityksenne asiakastiloissa. Suunnitelma toimitetaan noin 1-2 kuukauden päästä aloituspalaverista. Seuranta suoritetaan 3-6 kuukauden päästä ja analyysi 6-9 kuukauden päästä toteutuksen aloituksesta. Pakettiin kuuluva raportti toimitetaan kuukauden päästä analyysihaastattelusta.

Laskutus

Paketit laskutetaan kerralla aloituspalaverin jälkeen tai kuukausittain 6 kuukauden ajan. Paketeilla on tyytyväisyystakuu, mikäli paketin sisältö ei vastannut aloituspalaverissa sovittuja asioita niin saat rahasi takaisin. Ehtona on, että toimeksiantaja on noudattanut suunnitelmaa ja tehnyt myös itse tarvittavat toimenpiteet.

Valitse pakettisi tästä

 


Resurssien tehostaminen

Paketin toteutus

Aloituspalaveri

 • Kesto 1-2 tuntia
 • Selvitetään kehityskohde, lähtötilanne, asetetaan tavoite ja budjetti.

Suunnitelman tekeminen

 • Toimitetaan sähköisessä muodossa, esimerkiksi sähköpostilla.

Seurantapalaveri

 • Kesto 30 min – 1 tunti
 • Selvitetään, miten suunnitelmaa on noudatettu ja onko tarvetta tehdä muutoksia siihen.

Analyysipalaveri

 • Kesto 1-2 tuntia
 • Selvitetään, mitä asioita on noussut esille ja mihin muutos on vaikuttanut.

Raportin toimitus

 Hinta 

139 € / kk
(6 kk ajan, alv. 0 %)
tai

799 € (alv. 0 %)


Monipuolinen johtaminen

Paketin toteutus

Aloituspalaveri

 • Kesto 1-2 tuntia
 • Selvitetään, miten johtamista halutaan muuttaa ja asetetaan tavoite. Määritellään myös, mitä asioita seurannassa otetaan huomioon. 

Suunnitelman tekeminen

 • Toimitetaan sähköisessä muodossa, esimerkiksi sähköpostilla.

Seurantapalaveri

 • Kesto 30 min – 1 tunti
 • Selvitetään, miten suunnitelmaa on noudatettu, ja mitkä asiat ovat nousseet esille johtajilta ja työntekijöiltä. 
 • Tehdään kysely työntekijöille muutoksista.

Analyysipalaveri

 • Kesto 1-2 tuntia
 • Selvitetään, miten johtaminen on muuttunut ja mitä asioita on noussut esille.

Raportin toimitus

Hinta 

139 € / kk
(6 kk ajan, alv. 0 %)
tai

799 € (alv. 0 %)

 

 


Voittava asiakaskokemus

Paketin toteutus

Aloituspalaveri

 • Kesto 1-2 tuntia
 • Selvitetään lähtötilanne, asetetaan tavoite ja aikataulu.

Asiakastyytyväisyyskysely

 • Kesto 3-4 tuntia
 • Toteutetaan kyselylomakkeella ja tehdään yrityksen toimitiloissa valittuna päivänä.

Suunnitelman tekeminen

 • Toimitetaan sähköisessä muodossa, esimerkiksi sähköpostilla.

Seurantapalaveri

 • Kesto 1-2 tuntia
 • Selvitetään, miten suunnitelmaa on noudatettu ja minkälaisia huomioita on tullut työntekijöiltä tai asiakkailta.

Toinen asiakastyytyväisyyskysely

 • Kesto 3-4 tuntia
 • Toteutetaan kyselylomakkeella ja tehdään yrityksen toimitiloissa valittuna päivänä.

Analyysipalaveri

 • Kesto 1-2 tuntia
 • Selvitetään, mitä asioita on noussut esille ja miten asiakastyytyväisyys on kehittynyt.

Raportin toimitus

 

Hinta 

169 € / kk
(6 kk ajan, alv. 0 %)
tai

999 € (alv. 0 %)

 


Liiketoiminnan kasvattaminen

Paketin toteutus

Aloituspalaveri

 • Kesto 1-2 tuntia
 • Selvitetään lähtötilanne, asetetaan tavoite ja aikataulu. 

Suunnitelman tekeminen

 • Toimitetaan sähköisessä muodossa, esimerkiksi sähköpostilla.

Seurantapalaveri

 • Kesto 1-2 tuntia
 • Selvitetään, miten suunnitelmaa on noudatettu ja kuinka hyvin toimenpiteet ovat toimineet. 
 • Mietitään mahdolliset jatkotoimenpiteet.
 

Hinta 

149 € / kk
(6 kk ajan, alv. 0 %)
tai

849 € (alv. 0 %)

Etkö löytänyt sopivaa pakettia? Voit ottaa yhteyttä tästä ja tehdään teille juuri sopiva palvelupaketti.