You are currently viewing Kasvata myyntiä tuotearvosteluilla

Kasvata myyntiä tuotearvosteluilla

  • Artikkelin kirjoittaja:
  • Artikkelin kategoria:Asiakaskokemus
Miksi yritysten kannattaa panostaa tuotearvosteluihin?

Tuotearvosteluilla voidaan kasvattaa tuotteiden myyntiä, vähentää tuotepalautuksia ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. Tuotearvostelut ovat yritykselle yksi keino nostaa tuotteiden menekkiä sekä saada tuotteiden käyttäjiltä palautetta tuotteiden toimivuudesta. Tuotearvosteluiden merkitys on kasvanut viime vuosien aikana. Spiegel Research Centerin tutkimuksen mukaan tuotearvostelut voivat kasvattaa tuotteen myyntiä jopa 270 % verrattuna tuotteisiin, joissa ei ole yhtään arvostelua[1]. Samassa tutkimuksessa selvisi myös, että jos tuotteella on viisi tuotearvostelua, myynnin uskotaan kasvavan noin nelinkertaisesti. Lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi, että edullisempien tuotteiden kohdalla myynnin kasvun ennakoidaan olevan 190 % ja arvokkaampien tuotteiden osalta 380 %. Näiden tietojen valossa tuotearvosteluiden merkitys on valtava ja merkitys vielä korostuu arvokkaampien tuotteiden osalta.

Mitä enemmän tuotearvostelut kertovat tuotteen käytöstä ja kokemuksista sitä vähemmän tuotepalautuksia tulee. Varsinkin negatiiviset arvostelut kertovat tuotteen niin sanotuista huonoista ominaisuuksista, jotka ovat yksi syy, miksi tuotteita palautetaan oston jälkeen. Mikäli nämä ominaisuudet ovat olleet asiakkaan tiedossa jo ennen tuotteen hankintaa ja hän on tehnyt tietoisen valinnan nämä ominaisuudet tiedostaen, tarve tuotteen palautukselle vähenee. Asiakastyytyväisyys myös paranee, kun tuotteen käyttökokemukset kertovat asiakkaalle, että onko kyseinen tuote mahdollisesti hänelle sopiva. Asiakkaan on myös helpompi ja mukavampi tehdä ostopäätös valitusta tuotteesta, kun hänellä on tiedossa käyttäjäkokemuksia ja tuotearvosteluita. 

Kuinka moni lukee tuotearvosteluita ennen tuotteen hankintaa?

PowerReviewsin tutkimuksen mukaan suurin osa ihmistä (95 %) lukee tuotearvosteluita ennen tuotteen hankintaa ja joka neljäs (24 %) lukee tuotearvosteluita jokaisen ostoksensa yhteydessä[2]Käytännössä kaikki ihmiset lukevat tuotearvosteluita ennen tuotteen hankintaa vahvistaakseen omaa ostopäätöstään. Jos vielä teidän yritys miettii, että otetaanko tuotearvostelut käyttöön vai ei. Vastaus tähän on hyvin yksinkertainen: ehdottomasti kannattaa ja pitää ottaa käyttöön. Tuotearvostelut ovat kuitenkin toiseksi suurin syy tehdä ostopäätös tuotteesta, heti hinnan jälkeen[3].

Miten pyydän tuotearvosteluita?

Tuotearvosteluita voidaan pyytää tai kerätä asiakkailta tuotteen hankinnan jälkeen. Tuotearvostelu kannattaa pyytää muutaman päivän tai muutaman viikon päästä tuotteen hankinnasta, jotta asiakas on päässyt kokeilemaan tuotetta. Tuotearvosteluita voidaan pyytää asiakkaalta puhelimitse, sähköpostilla, sosiaalisen median ja yrityksen verkkosivujen kautta tai uusien ostoksien yhteydessä. Tärkeää tuotearvostelua pyydettäessä on se, että sen tekeminen on asiakkaalle helppoa ja nopeaa. 

Tuotteella on hyvä olla viidestä kymmeneen tuotearvostelua. Yli puolet (65 %) tuotearvosteluita lukevista pitää 1-10 tuotearvostelua hyvänä määränä[4]. Aikaisemmin kerroin teille, että viiden tuotearvostelun uskotaan nostavan myyntiä nelinkertaisesti, joten vähintään sen verran arvosteluja pitäisi yrittää saada omille tuotteille.

Kannattaako negatiivisia tuotearvosteluita julkaista?

Moni yritys on varmasti miettinyt, että kannattaako omien tuotteiden kohdalla olla negatiivisia tuotearvosteluita. Tutkimusten mukaan yli neljä viidestä (82 %) kuluttajasta etsii negatiivisia tuotearvosteluita hankittavasta tuotteesta ennen ostopäätöstä[5]. Lisäksi kuluttajat käyttävät neljä kertaa enemmän aikaa tuotesivulla, jos tuotteella on negatiivisia arvosteluita, jonka uskotaan kasvattavan myyntiä 67 %[6]. Vastaus kysymykseen on, että kannattaa olla myös negatiivisia tuotearvosteluita. Negatiiviset arvostelut lisäävät luottamusta ja uskottavuutta tuotteeseen sekä yritykseen. Toisaalta, jos tuotteella on pelkästään negatiivisia tuotearvosteluita, se voi vähentää tuotteen kiinnostusta.

Minkälaisia tuotearvostelut kannattaa olla?

Tuotearvosteluiden pitää olla helposti ymmärrettävässä muodossa ja nopeasti luettavissa[7]. Lisäksi tuotearvostelut, missä on listattu tärkeimmät ominaisuudet, ovat kolmen neljästä asiakkaan mielestä parempia kuin ilman listausta olevat[8]. Tuotearvosteluiden sisällöllä on merkitystä ostopäätökseen ja myös sillä, onko arvostelun kirjoittanut anonyymi henkilö vai onko kirjoittajan tiedot mainittu. Tutkimusten mukaan myynti todennäköisesti kasvaa 15 %, jos tuotearvostelulla on kirjoittajan tiedot esillä[9]. Tuotearvosteluita pyydettäessä kannattaa pyytää lupa julkaista arvostelun antajan tiedot ja rohkaista kaikkia asiakkaita kirjoittamaan tuotearvosteluita omalla nimellä.

Jos vieläkin mietit, että kannattaako omille tuotteille järjestää mahdollisuus arvioida ne. Vastaus tähän kysymykseen on, että kannattaa ehdottomasti. Kuten aikaisemmin kerroin, että tutkimusten mukaan suurin osa (95 %) kuluttajista lukee tuotearvosteluita ennen tuotteen hankintaa, ja tuotearvostelu on toiseksi tärkein syy ostaa valittu tuote. Näiden tietojen perusteella ehdottomasti suosittelen miettimään, että miten omassa yrityksessä asia on toteutettu, ja miten sitä voisi kehittää tulevaisuudessa. 

Kiitoksia, että luit kirjoituksen loppuun asti ja toivottavasti tästä kirjoituksesta on teille hyötyä. Mikäli tarvitsette tukea tai uudenlaista näkemystä tuotearvosteluiden järjestämiseen, ota yhteyttä tästä ja mietitään yhteistyössä teille juuri sopiva ratkaisu.

Lähteet:

[1, 6, 9] https://spiegel.medill.northwestern.edu/how-online-reviews-influence-sales/

[2-5, 7-8] https://www.powerreviews.com/wp-content/uploads/2016/04/PowerofReviews_2016.pd

close

Kaipaatko vinkkejä myyntiin ja markkinointiin? Tilaa vinkit suoraan sähköpostiisi!

Lähettämällä lomakkeen hyväksyt henkilötietojen käsittelyn ja tallentamisen tietosuojaselosteen mukaisesti.