Tervetuloa!

Hienoa, kun saavuit sivulleni!

Dekonomi on yhden henkilön myyntiin ja palvelukokemukseen erikoistunut yritys. 

Tarjoan myynti- ja palveluvalmennuksia sekä luon markkinointistrategioita.

Myyntivalmennus

Lisää tehokkuutta myyntiin.

Enemmän onnistuneita myyntikohtaamisia.

Nostetaan myyntikatetta.

Parannetaan asiakastyytyväisyyttä.

Myyntipolun rakentaminen

Selkeä runko myynnin toteuttamiseen ja johtamiseen.

Enemmän aikaa myynnin tekemiseen.

Parannetaan sisäistä tiedonkulkua.

Nostetaan asiakas myynnin keskiöön.

Tuotteistaminen

Parannetaan tuotteen tai palvelun myyntiä.

Rakennetaan ideasta tuote.

Selkeytetään asiakkaan saamaa hyötyä.

Voittava asiakaskokemus

Nostetaan yrityksenne palvelun laatua.

Kehitetään palveluiden tarjoamista asiakaslähtöisesti.

Ratkaistaan syntyneet ongelmakohdat.

Palvelupolun kehittäminen

Tuodaan asiakas keskiöön yrityksen toiminnassa.

Luodaan asiakaslähtöistä yrityskulttuuria.

Kehitetään henkilökunnan asiakasymmärrystä.

Markkinointistrategian luominen

Selkeä runko markkinoinnin toteuttamiseen ja johtamiseen.

Arvot, brändi ja ydinosaaminen kaiken keskiössä.

Tuetaan yrityksenne muita tavoitteita.